Sosyal Medya:
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Faaliyetlerimizi Yürürlükte Bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuat, İdari Düzenlemeler ve Yasal Şartlara Uymak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Oluşturmak ve Yaygınlaştırmak
  • Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı İçin Güvenli Ekipman ve Uygun Teknolojiler Kullanmak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi için Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek ve mevcut sistemin sürekli iyileşmesini sağlamak
  • Kaza Sıklık Oranı ve Kaza Ağırlık Oranlarını düzenli olarak değerlendirerek ve  Etkin Risk değerlendirmeler ile  İş Kazası ve  Meslek Hastalıklarının gerçekleşmesini önlemek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalışmalarına Organizasyonun Her Kademesinin ve Paydaşlarının Katılımını Sağlamak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği İlkelerimizin Benimsenmesi İçin Çalışanlarımıza ve Hizmet Aldığımız Tedarikçi Firmaların Çalışanlarına, Ziyaretçilere, Stajyerlere Yönelik Eğitim ve Etkinlikleri Geliştirerek Sürdürmek
  • Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı Hedefini benimseyerek, Gerekli Önlemleri Almak Suretiyle Verimliliğin Artırmak
  • Faaliyet Gösterdiğimiz Her Ülkede İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Diğer Gerekliliklere Uymak