Çevre Politikamız

 • Home
 • Çevre Politikamız

Kadim Enerji

Çevre Politikamız

 • Yürürlükte Bulunan Çevre ile İlgili Mevzuat, İdari Düzenlemeler ve Yasal Şartlara Uymak
 • Çevreye, Canlılara ve İnsanlara Duyarlı Yenilenebilir Enerji Sistemleri Geliştirmek
 • Mevcut Doğal Kaynakların Korunması, Geri Kazanılması ve Atıkların En Aza İndirilmesi İçin Gerekli Çalışmaları Yürütmek
 • “Çevreye Saygı” Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere İyi Bir Çevre Bırakmak
 • Müşteriler, Çalışanlar ve Tedarikçiler de Dahil Olmak Üzere Tüm İlgili Tarafların Çevre Bilincinin Geliştirilmesi İçin Çalışmalarda Bulunmak
 • Çevre Sisteminin Başarıyla Sürdürülmesi İçin Çalışanlarımızın Sürekli Eğitilmesini Sağlamak
 • Yürütülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Etkileri, Ortadan Kaldırmak ve Etkilerini En Aza İndirecek Gerekli Önleyici Girişimlerde Bulunarak Mevcut Sistemi Sürekli İyileştirmek,
 • İşletmemizde Yürütülen Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Etkileri, Ortadan Kaldırmak ve Etkilerini En Aza İndirecek Gerekli Önleyici Girişimlerde Bulunarak Mevcut Sistemi Sürekli İyileştirmek
 • “Çevreye Saygı” Bilinciyle, Sınırlı Olan Doğal Kaynaklarımızı Koruyarak Gelecek Nesillere dost Bir Çevre Bırakmaktır.

 

Ücretsiz Keşif
Hemen Ara